admin | CAL-T - Part 90

admin

Entries by admin

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่บ้านหนองทราย ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่บ้านซับหินเพลิง ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุนหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้เข้าร่วมหน่วยบริการ หน่วยอำเภอยิ้ม อำเภอหนองไผ่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2559 เพื่อให้บริการวัดมวลกระดูกในผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อดูความหนาแน่นของมวลกระดูก เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และให้ความรู้เรื่องโรคกระดุกพรุนพร้อมการดูแลตนเอง

สรรพคุณแคลที (แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต)

ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
    แคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูก แอล-ทรีโอเนต จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูก และแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ยับยั้งการสลายตัวของกระดูก

ทำไมต้องเสริมแคลเซียม และควรเสริมปริมาณเท่าไหร่

ทำไมต้องเสริมแคลเซียม และควรเสริมปริมาณเท่าไหร่
คนเราควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงให้ได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน คือ

การวัดความหนาแน่นของกระดูก

เป็นการวัดเพื่อให้ทราบถึงความหนาแน่นของเนื้อกระดูก ( ค่ามวลกระดูก) ของร่างกายว่าปกติหรือมีภาวะกระดูกพรุน ( กระดูกบาง ) หรือไม่ ซึ่งผู้รับการตรวจจะทราบผลได้ทันที

โรคกระดูกพรุน

คือภาวะที่เนื้อกระดูกของร่างกายลดลงกว่าปกติ เป็นผลให้โครงสร้างของกระดูกไม่แข็งแรง   ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามปกติและกระดูกหักได้ง่าย โดยปกติคนเราเมื่อมีอายุเกิน 40 ปี ร่างกายจะสูญเสียปริมาณเนื้อกระดูกมากขึ้นเรื่อย ๆ   และจะเกิดโรคกระดูกพรุนเมื่ออายุเข้าใกล้  50 ปี

โรคกระดูกพรุนป้องกันได้ด้วยอาหารเสริมแคลเซียม

โรคกระดูกพรุน  ป้องกันได้ 100 %
ปัจจุบันนี้ มีอีกโรคที่ติดอันดับหนึ่งในสิบที่ทำให้เสียชีวิตในผู้สูงอายุ คือโรคกระดูกพรุน ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นโรคที่ไกลตัว และไม่น่ากลัว จึงไม่มีใครตระหนักสักเท่าไร

ภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

โรคกระดูกพรุน และหักง่ายในผู้สูงอายุ
ในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก ประมาณ 200 ล้านคน จำนวนประชากรผู้สูงอายุในไทยมีประมาณ 10 ล้านคน ( ข้อมูลจากสถิติสำนักงานแห่งชาติ ปีพ.ศ.2557 )