admin | CAL-T - Part 87

admin

Entries by admin

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร  ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ วัดห้วยปูน หมู่ 1  ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

คุณป้าเสมอ คนไข้อำเภอเมือง

คุณป้าเสมอ คนไข้อำเภอเมือง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเพชรตรวจวัดมวลกระดูก (t-score) ผล -4.06(48.93%)    และได้เข้าโครงการรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CAL-T ซึ่งประกอบด้วย calcium L threonate + วิตามินรวมและแร่ธาตุรวมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหลังรับประทาน CAL-T เป็นเวลา 2 เดือน คุณป้าเสมอได้กลับมาตรวจติดตามอาการครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 อาการทั่วๆไปดีขึ้น ไม่มีปวดขา และได้รับ CAL-T ไปทานต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร  ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ วัดโนนสว่างอารมณ์  หมู่ 13  ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร  ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ วัดทักษิณาราม หมู่ 3  ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ โรงเรียนบานไม่รู้โรย  ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

คุณป้าศศิภา คนไข้ อำเภอเมือง

คุณป้าศศิภา คนไข้ อำเภอเมือง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเพชร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ด้วยอาการ เดินลำบากจากกระดูกขาข้างขวาหักผ่าตัดใส่เหล็กดามไว้  มีภาวะโรคกระดูกพรุนรุนแรง  ตรวจวัดมวลกระดูก (t-score)ผล -4.78(39.89%) และได้เข้าโครงการรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CAL-T ซึ่งประกอบด้วย calcium L threonate + วิตามินรวมและแร่ธาตุรวม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อเดือนมีนาคม 2560 คุณป้าศศิภาได้หกล้มทำให้กระดูกขาหักซ้ำที่เดิมหลังรับประทาน CAL-T เป็นเวลา 6 เดือน คุณป้าศศิภาได้มาตรวจมีอาการดีขึ้น ปวดขาน้อยลง และรับ  CAL-T อีกครั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่หน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ แคล-ที ให้กับ คุณป้า พยุง ประชาชน ในเขตอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560