‌แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์‌ | CAL-T

‌แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์‌

‌แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์‌

แคล-ที โดยโรงพยาบาลนครหล่ม ได้ให้บริการประชาชนผู้สูงอายุ ที่ วัดโนนสว่างอารมณ์ หมู่ 2และ13 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ