โรงพยาบาลนครหล่มให้บริการประชาชนสูงอายุ

โรงพยาบาลนครหล่มให้บริการประชาชนสูงอายุ

โรงพยาบาลนครหล่ม ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ หมู่ 2 บ้านนาดง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560