แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน

คือภาวะที่เนื้อกระดูกของร่างกายลดลงกว่าปกติ เป็นผลให้โครงสร้างของกระดูกไม่แข็งแรง   ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามปกติและกระดูกหักได้ง่าย โดยปกติคนเราเมื่อมีอายุเกิน 40 ปี ร่างกายจะสูญเสียปริมาณเนื้อกระดูกมากขึ้นเรื่อย ๆ   และจะเกิดโรคกระดูกพรุนเมื่ออายุเข้าใกล้  50 ปี

09


 

อาการของโรคกระดูกพรุน ทำให้กระดูกหักง่าย

07-01

07-02


“กระดูกข้อสะโพกจะหักง่ายเวลาล้ม”

จะไม่มีอาการใด ๆ เมื่อเริ่มมีภาวะกระดูกพรุน  แต่เมื่อกระดูกเริ่มพรุนมากขึ้น จะมีปวดตามกระดูกส่วนที่รับน้ำหนัก   เช่น กระดูกสันหลัง  สะโพก  ข้อเข่า ข้อมือ  ข้อนิ้วมือ  ฯลฯ     ถ้ากระดูกสันหลังเสื่อมมากขึ้นจะทำให้ หลังโก่งค่อม  และ   “กระดูกจะหักง่ายเมื่อล้มหรือประสบอุบัติเหตุ ”

06-01

06-02