แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ แคล-ที ให้กับ คุณป้า เสมอ ประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560