แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ในวันที่ 10 พ.ย 63 เวลา 9.00-11.00 น. นพ.พิเชษฐ์ อัศวสัมฤทธิ์ ประธานโครงการ 90 ปีแข็งแรง บริษัท แคล-ที เฮลธ์แคร์ จำกัด ร่วมกับ ท่านสมชาย ถาวรรุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.สต ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ ในการอบรมให้ความรู้ 90 ปีแข็งแรง ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ไขมันเส้นเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกพรุน ให้กับอาสาสมัครหมู่บ้าน ( อสม ) จำนวน 91 ท่าน เพื่อนำความรู้ไปดูแลชาวบ้านในชุมชนชอนไพร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ