แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

4 11

 

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ โรงเรียนท่าด้วงวิทยา ม.3  ตำบล ท่าด้วง  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอ