แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ทางแคล-ที นครราชสีมา ขอส่งรายงานกิจกรรมการออกหน่วยโครงการ 90 ปีแข็งแรง ของวันที่ มิถุนายน 2562 ณ ศาลา บ้านเก่านางเหริญ หมู่ 5 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน