แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

 

แคล-ที โดยโรงพยาบาลนครหล่ม ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ณ วัดตูมคำมณี หมู่ 4,5 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภา