แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1 4

 

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านตะเบาะ ตำบล ตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองใ