แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

 

แคล-ที โดยโรงพยาบาลนครหล่ม ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ณ วัดศรีทอง หมู่ 3,16 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างก