แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

115928

แคล-ที โดยโรงพยาบาลนครหล่ม ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ณ วัดห้วยแล้ง หมู่ 5 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภา