แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

โรงพยาบาลนครหล่ม ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปีแข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ วัดโพธิ์เย็น หมู่ 1,2,3 บ้านเนินนาทอน ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีอายุยืนยาวถึง ๙๐ ปีที่แข็งแรง พร้อมทั้งตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุน กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ ทั้งนี้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคล-ที จาก บริษัท แคล-ที เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนระดับปานกลางถึงรุนแรง ในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย