แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่.6 (บ้านดงมูลเหล็ก) ตำบล ดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ในการให้ควา