แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ ศาลาอเนกประสงค์  (บ้านท่าเมี่ยง ) หมู่ 10 ตำบล นายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 ในการให้ความรู้