แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่วัดใหม่ประทานพร หมู่ 11 ตำบล นาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร