แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่วัดกองมูลสามมัคคีธรรม (บ้านศรีษะเกษ ) หมู่ 7 ตำบล ห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 ในการให้ควา