แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ศาลาอเนกประสงค์  (บ้านหนองผักบุ้ง)  หมู่ 3 ตำบล บ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 9 มกราคม  2561 ในการให้ความรู้ ในก