แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

แคล-ที จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

แคล-ที จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2559 เพื่อให้บริการวัดมวลกระดูกในผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อดูความหนาแน่นของมวลกระดูก เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และให้ความรู้เรื่องโรคกระดุกพรุนพร้อมการดูแลตนเอง