แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

ร้านค้าตัวแทน

จังหวัดเพชรบูรณ์

บ้านสมาชิกร้านค้าชื่อ-นามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แผนที่
NKL-117คุณทุนทรัพย์ แจ่มแสง211 ม.11 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110https://maps.app.goo.gl/3fqNE
บ้านวังม่วงNKL-121คุณคำปุ่น กุลเกลี้ยง90/1 ม.8 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120083-625-7081 , 092-926-5920https://goo.gl/maps/Gc5rnWDnH9cwHRig7
MPH-089คุณสนุก ฉุนเฉียว186 ม.11 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140086-141-9836https://goo.gl/maps/h8Jvftzem5XZFvvQ8
NKL-126คุณนงนุช แก้วกก98 ม.2 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120093-143-534https://goo.gl/maps/SqQPiJwvoz7hqqdW8
NKL-127คุณธวัชชัย กองเหิน77 ม.4 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120082-986-2462https://goo.gl/maps/bTnXN2iRHNPhvHQw5
NKL-131คุณสุทิน กุนมล118 ม.4 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120095-803-0851 https://goo.gl/maps/Vm86x5iVP2zCbqpP8
NKL-132คุณวิมลลักษณ์ วันยศ109 ม.2 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120082-583-2237https://goo.gl/maps/1pkm3VTZYg2EhxMT9
NKL-133คุณจำปี จักคำเต็ม2 ม.5 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120095-826-9662https://goo.gl/maps/2DujTPZY89d7Poft6
NKL-134คุณจันเพ็ญ จันทร์หนู99 ม.2 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110061-285-9681https://goo.gl/maps/M6hqUjpvhP8UtbT3A
NKL-135คุณนิด ด้วงมูล129 ม.7 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110086-214-4152https://goo.gl/maps/YcUWVS3QQzUBRnnWA
NKL-136คุณอริษา ปานขาว193 ม.4 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110083-218-4541https://goo.gl/maps/kVCN369WgzTtEVna8
NKL-137คุณสิณัชชา เกตุแก้ว25/1 ม.8 ต.หนองไว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110094-006-6854https://goo.gl/maps/nVxNevTre3DPefGt6
NKL-138คุณคำพู แก้วกลิ้ง76 ม.11 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูร์ 67110061-610-0884https://goo.gl/maps/EFKH4G5CtGbV7GbY7
MPH-096คุณเกตุ แก้วบัวพา98 ม.5 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140065-496-2382, 094-574-8932 https://goo.gl/maps/B6mqTGNQUpviSg6z5
MPH-099คุณแสนศักดิ์ กอเฮง 90 ม.7 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140087-573-4966https://goo.gl/maps/B6mqTGNQUpviSg6z5
MPH-101คุณจรินทร์ ธรรมยศ244/1 ม.4 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 081-962-6717https://goo.gl/maps/HnJRQPg4i5o6iRQT6
NKL-143คุณนฤมล จงทัน10/1 ม.1 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110https://goo.gl/maps/udjzjWmmiJuRRjs96
NKL-146คุณมะลิวรรณ สุขแสง584 ม.5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120https://goo.gl/maps/xxYP68U61Fpu2HE1A
MPH-103คุณจีราพร แช่มขุนทด9/1 ม.6 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130https://goo.gl/maps/oxf3TLnwdzeyFAgS8
MPH-104คุณดำเนิน แสงเงิน210 ม.6 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 https://goo.gl/maps/2UaRLULQfPymJFGBA
MPH-090คุณพิมพ์ ทองมา59 ม.10 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 https://goo.gl/maps/ZBVLYEZGhCbpm7wB7
MPH-105คุณสมพาน มิตรสี14 ม.11 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150https://goo.gl/maps/Kejciip4Px4wx5uK7
NKL-147คุณสมภพ ทาทอง10 ม.1 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110https://goo.gl/maps/hzbEgJPKFBEAdSHy8
NKL-148คุณเพ็ญนภา เกตุจันทร์95 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110061-615-0919 https://goo.gl/maps/rU8LLU133Bjsd7hn7
NKL-150คุณเอนก ลาทน257 ม.7 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110https://goo.gl/maps/S1dHGAvagHMvYp8N9
NKL-151คุณพิทักษ์ชัย เจริญพาณิชย์8/4 ม.1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 https://goo.gl/maps/Xkv7aandrh2nVu9Z8
MPH-106คุณภัทชา คลองสัตย์193/1 ม.12 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160061-928-5794 https://goo.gl/maps/VWMjiedaNJ5LeG3n6
MPH-080คุณระพีพัฒน์ คลังคนเก่า1 ม.18 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130092-707-6336https://goo.gl/maps/h4ySd8HNkQMw9HKYA
NKL-155คุณอนงค์ โหนนา11 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270092-574-9900 https://goo.gl/maps/DjHEtC6GAG8veyyFA
คุณกองสิน โขขุนทด160 ม.14 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140097-971-4124 https://goo.gl/maps/QazvXj1SCst6JaMS6
MPH-110คุณวาสนา รุนรา11/2 ม.5 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160065-339-0132https://goo.gl/maps/orhvJ7LqmFGPZya88
MPH-111คุณทุมมา ทองแบบ153/1 ม.9 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150083-166-2090https://goo.gl/maps/J58a4ac6xTVHhuV6A
NKL-157คุณสรวิชญ์ คำอาบ122 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110086-139-5910https://goo.gl/maps/1Vmw5VZEAR15Zoto7
NKL-158คุณปรีดา เทียนมงคล298 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์67110080-422-5841https://goo.gl/maps/cPL6mcucKATEFPCH7
MPH-112คุณกาญจนา จันทร์พุทธ214/1 ม.11 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210089-267-9833https://goo.gl/maps/zSmoCTfYdzg34k569
NKL-159คุณลำเพลิน ขุนหีต30 ม.5 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67110085-533-6260https://goo.gl/maps/uqGWFNHLVsjnn9HY7
NKL-160คุณสมร ไพแก่น83 ม.6 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110094-048-7986 https://goo.gl/maps/Gm18445uvF6UpiqJ9
MPH-113คุณลมูล จันทร์ดี40 ม.5 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000081-674-6467https://goo.gl/maps/XrEn4bzHzoGQCj5q7
MPH-001คุณสมจิตร นักดนตรี97 ม.6 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150097-153-2636https://goo.gl/maps/EKy6wWEXMhVFjLcb7
MPH-054คุณประทีป สิงห์คำป้อง248/1 ม.8 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220063-109-8719 ,087-845-0643https://goo.gl/maps/mijdMZRLWm4Bx5xG7
MPH-114คุณจิราภรณ์ สุดนุ่ม1 ม.4 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150095-970-9946, 056-769-558https://goo.gl/maps/7EGuM3sTXMYLWLum8
NKL-161คุณวันทนา ชัยยงวิทย์175 ม.9 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280092-284-2757https://goo.gl/maps/txAh9B2TaGFNfin99
MPH-115คุณสุนทรี ทองมาก140 ม.11 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160080-682-1158https://goo.gl/maps/paMM2Dbui23k3VzT8
MPH-116คุณไพรวงษ์ คชสาร105/1 ม.17 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190089-769-2325https://goo.gl/maps/wS11ToYqYTQM4JoA8
MPH-100คุณสมภรณ์ แผลงเดช65 ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130092-282-6961https://goo.gl/maps/R186zqdS4LDAinnu9
MPH-117
คุณจำรอง สร้อยทอง46 ม.6 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190089-785-4272https://goo.gl/maps/KBNNSVKpp3ouG6oV9
MPH-119คุณสุกันญา แผนสมบูรณ์11 ม.6 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160080-134-8104https://goo.gl/maps/DxCQr2QReAMWFQ6v7
MPH-002คุณประไพ ขมินทะกูล41/1 ม.1 .ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150096-515-9746 , 083-409-5360https://goo.gl/maps/zGTtFQdTzbYjTCWZ8
MPH-048คุณผล แสนสุข99/1 ม.3 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150089-960-1228https://goo.gl/maps/FpSy7dJVb2WL3k8b8
MPH-081คุณปทุมพร ปิ่นรอด507/1 ม.1 บ้านท่าข้าม ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 093-268-9058https://goo.gl/maps/eaYms7DTPJFPFYdH9
MPH-013คุณอุไรวรรณ หวังแซงกลาง36 ม.5 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150061-096-4170https://goo.gl/maps/8RDmC3wcyR2YJ2rm7
MPH-004คุณสมบูรณ์ นนตานอก24 ม.7 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.จ.เพชรบูรณ์ 67150 081-064-9655
https://goo.gl/maps/bvhENYP4cpFhm2KG6
NKL-171คุณกุหลาบ เพียรพิทักษ์ม.3 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110097-951-2700https://goo.gl/maps/bhSDDQfEWUprLAH66
NKL-172คุณสุกัญญา ศิริ65 ม.5 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110084-886-1479https://goo.gl/maps/YjXjbhk3V9XCr8wx7
NKL-173คุณดวงรัตน์ ดงมา58/1 ม.6 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110081-533-6682,096-405-5958https://goo.gl/maps/Ee1Mbk4mZKdmmCnE7
NKL-174คุณสุรินทร์ บุญเรือน 93/1 ม.12 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110089-706-4606https://goo.gl/maps/tsj3uak1qizZYe787
จังหวัดนครราชสีมา
บ้านสมาชิกร้านค้าชื่อ-นามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แผนที่
บ้านสำคัญ–โคกไทยKR-049คุณนัย เฉื่อยรัมย์ 217 ม.10 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310065-327-1341https://goo.gl/maps/zdvJ57jW4ET2
บ้านแปะKR-050คุณรัตน์ดา แก้วกันเนตร160 ม.8 ต.สีมุม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000063-050-0600https://goo.gl/maps/vgUCbRMb7nz
บ้านโตนดKR-051คุณวรากร ศรีนาคพะเนา223 ม.11 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000082-133-2428https://goo.gl/maps/y5JLufRsMZ
บ้านหนองม่วงKR-052คุณวีณา ราชภักดี124 ม.3 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000088-707-8821https://goo.gl/maps/EFXjetkieTu
บ้านตะกุดลKR-054คุณสังเวียน งัดกระโทก15 ม.12 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150061-178-2883https://maps.app.goo.gl/ggBCb
บ้านหนองใหญ่KR-055คุณวิเชียร จอมกระโทก57 ม.10 บ้านหนองใหญ่ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150084-961-2534https://maps.app.goo.gl/XxNRW
KR-057คุณจาด มนกิ่ง30/1 ม.11 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150061-093-7321https://maps.app.goo.gl/xd9Y4
KR-058คุณกรรณิการ์ นิลกิ่ง20 ม.2 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150098-195-3573https://goo.gl/maps/hCQ71mmz4uwPUnoS6
KR-059คุณบุญมี โฉมกิ่ง152 ม.12 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150094-469-7952https://goo.gl/maps/kURo1kdJ1MjvCJ9k9
บ้านโคกสระน้อยKR-060คุณทัตพล กรัดสระน้อย34 ม.3 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150093-468-8527https://goo.gl/maps/MLrKwJYoMoFJdciVA
บ้านใหม่คลองเตยKR-061คุณระพีพรรณ ดำริสระน้อย44 ม.14 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150084-431-5020https://goo.gl/maps/XfA9ohZ11GHBoit56
KR-062คุณรัญจวน ลุนจันทร์ 26 ม.6 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150089-285-4630https://goo.gl/maps/VPjyJrbYYoryTd1u7