ยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน | CAL-T

ยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน

ยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน

ประกอบด้วย

– พิมเสน – เมนทอล

– การบูร – เสลดพังพอน

สรรพคุณ

1. บรรเทาอาการแมลง สัตว์กัดต่อย

2. บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก

3. บรรเทาอาการผื่นคัน

4. บรรเทาหวัด คัดจมูก

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่มีอาการ