ภาพออกหน่วย ม.6 ณ วัดโพธิ์ตาก บ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม | CAL-T

ภาพออกหน่วย ม.6 ณ วัดโพธิ์ตาก บ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม

ภาพออกหน่วย ม.6 ณ วัดโพธิ์ตาก บ้านศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม

20564