ภาพออกหน่วย ม.10 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก่งโตน ต.นาซำ อ.หล่มเก่า วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม

ภาพออกหน่วย ม.10 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก่งโตน ต.นาซำ อ.หล่มเก่า วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม

ภาพออกหน่วย ม.10 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก่งโตน ต.นาซำ อ.หล่มเก่า วันที่ 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลนครหล่ม