ข่าวสารและกิจกรรม | CAL-T - Part 41

ข่าวสารและกิจกรรม

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ วัดโพธิ์ทองหมู่ 5 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่6บ้านพลำ ต.ป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ศาลาร้านค้าชุมชน หมู่ 1 บ้านป่าม่วง ต.สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ศาลาร้านค้าชุมชน หมู่ 1 บ้านป่าม่วง ต.สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ หมู่ 6 หมู่ 10ที่ วัดราษฎร์ศรัทธา ต.นางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้าน ป่าม่วง ต.ท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 11ที่ วัดชัยพฤกษ์ ต.บ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7เมษายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ วัดโพธิ์ทอง หมู่ 3 ต.ชอนไพร ,ที่ทำการผญ.บ้าน หมู่ 2และหมู่ 9 ต.ชอนไพร,ที่ทำการกำนันหมู่ 1 ต.นางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 3,10,24และ …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่หมู่ 7 และหมู่ 8 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่ โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ 8 ต.สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการญาติคนไข้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่บ้านหนองทราย ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ …

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่บ้านซับหินเพลิง ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ …

แคล-ที สนับสนุนหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้เข้าร่วมหน่วยบริการ หน่วยอำเภอยิ้ม อำเภอหนองไผ่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2559 เพื่อให้บริการวัดมวลกระดูกในผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อดูความหนาแน่นของมวลกระดูก เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และให้ความรู้เรื่องโรคกระดุกพรุนพร้อมการดูแลตนเอง