แคล-ที ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพกระดูกและข้อของคนที่คุณรัก สั่งซื้อเลย

Blog

การประชุมชี้แจงงาน 90 ปี แข็งแรง

การประชุมชี้แจงงาน 90 ปี แข็งแรง
ในวันที่ 3 พ.ย 63 เวลา 9.00 น. นพ.พิเชษฐ์ อัศวสัมฤทธิ์ ประธานโครงการ 90 ปีแข็งแรง บริษัท แคล-ที เฮลธ์แคร์ จำกัด ประชุมชี้แจงงาน 90 ปีแข็งแรงในชุมชนในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ท่าน ผอ.รพ.สต ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 21 แห่ง ในการให้ความรู้ 90 ปีแข็งแรง ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ไขมันเส้นเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระดูกพรุน และตรวจมวลกระดูก ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ