ผลิตภัณฑ์แคลที

ชุดคุณพ่อแข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต พลัส แมกนีเซียม จ านวน 1ขวด + จินเซง มิกซ์ จำนวน 2ขวด
1. ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกในข้อเข่า

2. ช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อเข่า

3. ช่วยชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุน

4. ช่วยเสริมสมรรถภาพคุณพ่อให้แข็งแรง

5. ช่วยในการทำงานของระบบประสาทแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกาย จะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง เกิดความเสื่อมของเซลล์เร็วขึ้น และร่างกายจะแก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยร่างกายคนเราต้องการแมกนีเซียมสุทธิ 350 มิลลิกรัมต่อวัน จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างของกระดูกและข้อ ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับแคลเซียม ช่วยลดการเกิดตะคริวจากระดับของแมกนีเซียมต่ำได้ ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ซึมเศร้า ไมเกรน …

ชุดคุณแม่แข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต พลัส แมกนีเซียม จำนวน 2ขวด + ตังกุย มิกซ์ จำนวน 1ขวด
1. ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและข้อทั่วร่างกาย

2. ช่วยในการสร้างคอลลาเจนในกระดูกอ่อนของข้อเข่า

3. ช่วยชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุน

4. ช่วยลดอาการวัยทอง

5. ช่วยให้หลับสบาย สมองปลอดโปร่งแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกาย จะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง เกิดความเสื่อมของเซลล์เร็วขึ้น และร่างกายจะแก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยร่างกายคนเราต้องการแมกนีเซียมสุทธิ 350 มิลลิกรัมต่อวัน จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างของกระดูกและข้อ ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับแคลเซียม ช่วยลดการเกิดตะคริวจากระดับของแมกนีเซียมต่ำได้ ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ซึมเศร้า ไมเกรน …

ชุดกระดูกแข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต จำนวน 2 ขวด + แมกนีเซียม พลัส วิตามินรวม จำนวน 1ขวด
1. ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและข้อทั่วร่างกาย

2. ช่วยในการสร้างคอลลาเจนในกระดูกอ่อนข้อเข่า

3. ช่วยยับยั้งการสลายกระดูกทั่วร่างกาย

4. ช่วยชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุน

5. ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ ลดการเกิดตะคริวแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกาย จะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง เกิดความเสื่อมของเซลล์เร็วขึ้น และร่างกายจะแก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยร่างกายคนเราต้องการแมกนีเซียมสุทธิ 350 มิลลิกรัมต่อวัน จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างของกระดูกและข้อ ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับแคลเซียม ช่วยลดการเกิดตะคริวจากระดับของแมกนีเซียมต่ำได้ ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ซึมเศร้า …

ชุดข้อเข่าแข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต จำนวน 2 ขวด + ยูซี-ทู พลัส แมกนีเซียม จำนวน 1 ขวด
1.ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกในข้อเข่า

2.ช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อเข่า

3.ช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อเข่า

4.ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและกระดูกอ่อนทั่วร่างกาย

5.ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ ลดการเกิดตะคริวแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้UC-II (ยูซี-ทู ) ( Undenatured Collagen Type II ) เป็นคอลลาเจนชนิดที่ 2 ที่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับคอลลาเจนของร่างกายคนเรา ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เป็นส่วนสำคัญ ของกระดูกอ่อน ในข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก และหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนในข้อเข่า ลดการทำลายกระดูกอ่อนในข้อเข่า

แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ …

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จินเซง มิกซ์

จินเซง มิกซ์ ( SomGinSeng Mix)
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโสมจินเซงผสมสมุนไพรรวม ช่วยในการบำรุงร่างกายคุณผู้ชาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรงยืนยาว เหมาะสำหรับคุณผู้ชาย *ที่อายุ 50ปีขึ้นไป *บำรุงร่างกายเพิ่มสมรรถภาพท่านชาย
1. เป็นสมุนไพรอายุวัฒนะ ช่วยในการชะลอวัย 

2. ช่วยบำรุงร่างกายและเสริมสมรรถภาพท่านชาย 

3. ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ทำให้มีสมาธิ 

4. ช่วยเจริญอาหาร ช่วยให้นอนหลับสบาย 

5. ลดอาการเหนื่อยเพลีย ไม่มีแรง 

6. ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยในจินเซง มิกซ์ มีสารจินเซนโนไซด์ ( Ginsenoside) ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของสมอง และระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ร่างกายท่านชายกระชุ่มกระชวยแข็งแรงมากขึ้นสารจินเซนโนไซด์( Ginsenoside) ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ส่งเสริมการทำงานของสมองและระบบประสาท ส่วนกลาง ลดความอ่อนล้าจากการทำงาน ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ส่งเสริมสมาธิและความจำ ยับยั้งอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น

ส่วนสมุนไพรรวมในจินเซง มิกซ์ จะช่วยบำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพร่างกายท่านชาย ทำให้เจริญอาหาร และนอนหลับได้สบายขึ้น ส่งผลให้คุณผู้ชายมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาว โดยสามารถทานได้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยบรรจุ 30 แคปซูล
ราคา 450 บาท
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหารเย็น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซี-ทู พลัส แมกนีเซียม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซี-ทู พลัส แมกนีเซียม
ช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อเข่า
1. ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนในข้อเข่า 
2. ลดการทำลายกระดูกอ่อนในข้อเข่า 
3. จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างของกระดูกและข้อ
4. ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับแคลเซียม 
5. ช่วยลดการเกิดตะคริวจากระดับของแมกนีเซียมต่ำได้ 
6. ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมองได้ เช่น ซึมเศร้า ไมเกรน เครียดUC-II (ยูซี-ทู ) ( Undenatured Collagen Type II ) เป็นคอลลาเจนชนิดที่ 2 ที่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับคอลลาเจนของร่างกายคนเรา ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เป็นส่วนสำคัญ ของกระดูกอ่อน ในข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก และหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯแมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกาย จะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง เกิดความเสื่อมของเซลล์เร็วขึ้น และร่างกายจะแก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยร่างกายคนเราต้องการแมกนีเซียมสุทธิ 350 มิลลิกรัมต่อวันรับประทานคร้ังละ …

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แมกนีเซียม พลัส วิตามินรวม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคล-ทีแมกนีเซียม พลัส วิตามินรวม 1 ขวด บรรจุ 60 แคปซูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ : แมกนีเซียม พลัส วิตามินรวม
แบรนด์ : แคล-ที
ปริมาณ : 60 แคปซูล/ขวด
ส่วนประกอบ : แมกนีเซียม อะมิโน แอซิด คีเลต, ซิงค์ อะมิโน แอซิด คิเลต และวิตามินรวม เ
ลขที่ อย. : 10-1-03761-5-0005
การรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล หลังอาหารเช้า เย็น
คุณสมบัติ :ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟัน
ช่วยในการทำงานของสมอง
ช่วยลดการเป็นตะคริว
แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการสร้างกระดูก (แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียม และแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกายจะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง …

ยาหม่องสมุนไพรเสลดพังพอน

ประกอบด้วย

– พิมเสน – เมนทอล

– การบูร – เสลดพังพอน

สรรพคุณ

1. บรรเทาอาการแมลง สัตว์กัดต่อย

2. บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก

3. บรรเทาอาการผื่นคัน

4. บรรเทาหวัด คัดจมูก

วิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่มีอาการ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตังกุย มิกซ์

ตังกุย มิกซ์ (TanGui Mix)
1.เป็นสมุนไพรอายุวัฒนะ ช่วยในการชะลอวัย
2.ชะลอในการเกิดริ้วรอยแห่งวัย
3.ลดอาการวัยทอง
4.ลดการเกิดโรคกระดูกพรุน
5.ช่วยให้หลับสบาย สมองปลอดโปร่ง
6.ช่วยเจริญอาหาร บำรุงร่างกาย
7.ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม
8.ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
9.อุดมด้วยสารไฟโตเอสโตเจน (Phytoestrogen)
ทำไม? ตังกุย มิกซ์
ถึงเหมาะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ
ในตังกุย มิกซ์ มีสารไฟโตเอสโตรเจน ( Phytoestrogen ) ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ( estrogen ) ในร่างกายของผู้หญิง โดยปกติร่างกายของผู้หญิงจะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นมาจากรังไข่ เมื่อผู้หญิงมีอายุมากกว่า 50 ปี หรือ หมดประจำเดือนไปแล้ว รังไข่จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงมาก ทำให้ร่างกายของผู้หญิงมีความเสื่อมโทรมเร็ว ผิวหนังมีริ้วรอย มีอาการวัยทอง นอนไม่หลับ และเกิดโรคกระดูกพรุนเร็วขึ้น ฯลฯ

สารไฟโตเอสโตรเจนในตังกุย มิกซ์ นี้นอกจากจะทำให้ความเป็นผู้หญิงอยู่คงที่สมบูรณ์ดีแล้ว ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้ รวมถึงการลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังลดการเกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย

ส่วนสมุนไพรรวมในตังกุย มิกซ์ จะช่วยบำรุงร่างกาย ทำให้เจริญอาหาร และนอนหลับได้สบายขึ้น ส่งผลให้คุณผู้หญิงมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาว
ส่วนประกอบสำคัญ
ในตังกุย มิกซ์ 1 แคปซูล ประกอบด้วย
– สารสกัดตังกุย
– ผงตังเซียม
– ผงดอกคำฝอย
– ผงเจียวกู่หลาน
– ผงถั่วเช่า
– สารสกัดพลูคาว
– ผงสมอพิเภก
– …

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคล-ที แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต

ผลิตภัณฑ์แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมระดับพรีเมี่ยม ที่ผลิตมาจากข้าวโพด
ละลายในกระเพาะอาหารได้ดีมาก ทำให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เกือบ 100%
โดยไม่ต้องใช้กรดน้ำย่อยในการละลาย และไม่ต้องใช้วิตามินดีช่วยในการดูดซึม
ดังนั้นร่างกายของเราจึงได้รับแคลเซียมสุทธิเกือบ 100% หลังรับประทาน
อีกทั้งยังไม่มีอาการแน่นท้อง ท้องอืด หรือท้องผูก เหมือนกับแคลเซียมคาร์บอเนต หรือแคลเซียมอื่นๆ

ส่วนประกอบในแคล-ที 
(แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต)

แคลที (CAL-T)คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกทั่วร่างกายและสร้างกระดูกอ่อนในข้อกระดูกโดยไร้สารตกค้างในร่างกาย รวมถึงยังได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา

สรรพคุณของ แคลที
(แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต)

ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและบำรุงกระดูก และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน นอกจากนี้แคลเซียม แอล ทรีโอเนต ยังสามารถยับยั้งการสลายตัวของกระดูก รวมทั้งสร้างน้ำไขข้อได้อีกด้วย

แคลที(แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต)
สำหรับคนที่คุณรัก

แคล-ที แคลเซียม แอล-ทรีโอเนตสามารถป้องกันภาวะกระดูกพรุนของคนที่คุณรักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอ เมื่อมีการดูแลสุขภาพกระดูกอย่างต่อเนื่อง จะทำให้กระดูกและฟันมีความแข็งแรงมากขึ้น

Cal-t มีดียังไง?
1. ลดอาการปวดตามข้ออันเนื่องจากโรคกระดูกพรุน
2. เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและข้อ
3. ส่งเสริมการสร้างกระดูกอ่อนในข้อกระดูก
4. กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูก
5. ป้องกันโรคกระดูกพรุน กระดูกเสื่อม
6. ไม่ก่อสารตกค้างในลำไส้และร่างกาย
7. ไม่ทำให้แน่นท้อง ท้องอืด หรือท้องผูก
8. ให้แคลเซียมสุทธิต่อร่างกาย 115 มิลลิกรัมต่อแคปซูล
ส่วนประกอบสำคัญ
ของ CAL-T มีอะไรบ้าง?
– ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคล-ที ใน 1 แคปซูลเล็กๆ ของแคล-ที …