admin

Entries by admin

คุณป้าศศิภา คนไข้ อำเภอเมือง

คุณป้าศศิภา คนไข้ อำเภอเมือง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเพชร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ด้วยอาการ เดินลำบากจากกระดูกขาข้างขวาหักผ่าตัดใส่เหล็กดามไว้  มีภาวะโรคกระดูกพรุนรุนแรง  ตรวจวัดมวลกระดูก (t-score)ผล -4.78(39.89%) และได้เข้าโครงการรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CAL-T ซึ่งประกอบด้วย calcium L threonate + วิตามินรวมและแร่ธาตุรวม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อเดือนมีนาคม 2560 คุณป้าศศิภาได้หกล้มทำให้กระดูกขาหักซ้ำที่เดิมหลังรับประทาน CAL-T เป็นเวลา 6 เดือน คุณป้าศศิภาได้มาตรวจมีอาการดีขึ้น ปวดขาน้อยลง และรับ  CAL-T อีกครั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่หน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ แคล-ที ให้กับ คุณป้า พยุง ประชาชน ในเขตอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนผู้สูงอายุ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ แคล-ที ให้กับ คุณป้า เสมอ ประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านเฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ