admin

Entries by admin

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่หมู่ 7 และหมู่ 8 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการคนไข้ และญาติในพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่ โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ 8 ต.สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการญาติคนไข้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่บ้านหนองทราย ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการ ที่บ้านซับหินเพลิง ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที สนับสนุนหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้เข้าร่วมหน่วยบริการ หน่วยอำเภอยิ้ม อำเภอหนองไผ่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอหนองไผ่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ และภาวะกระดูกหักง่าย

แคล-ที จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2559 เพื่อให้บริการวัดมวลกระดูกในผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อดูความหนาแน่นของมวลกระดูก เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และให้ความรู้เรื่องโรคกระดุกพรุนพร้อมการดูแลตนเอง

ส่วนประกอบของ แคลที (แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต)

แคลเซียม  แอล-ทรีโอเนต +  มัลติวิตามิน + มัลติมิเนรัล

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ใน 1 แคปซูล มีส่วนประกอบสำคัญ  ดังนี้

Calcium  L-Threonate                               500   มิลลิกรัม
Vitamin  B1  (Thiamine Mononitrate )     1.5   มิลลิกรัม
Vitamin  B2  ( Riboflavin )               …

สรรพคุณแคลที (แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต)

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต (Calcium L-Threonate) มีสรรรพคุณดังนี้

ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
    แคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูก แอล-ทรีโอเนต จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูก และแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ยับยั้งการสลายตัวของกระดูก
ช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อม
   แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูก และกระดูกอ่อน รวมทั้งสร้างน้ำไขข้อ พร้อมกับทำให้กระดูกและข้อแข็งแรง
ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าแคลเซียมอื่นๆ ถึง 6 เท่า
   แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่า แคลเซียม คาร์บอเนตถึง 6 เท่า
ดูดซึมได้ด้วยตัวเองเป็น Passive Transport
   แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต ดูดซึมได้ด้วยตัวเองถึง 95 % เป็น passive transport ซึมผ่านระหว่างเซลล์ โดยไม่ต้องอาศัยวิตามินดี ซึ่งแคลเซียมชนิดอื่นๆ ต้องใช้วิตามินดี เพื่อช่วยในการดูดซึม และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เพียง 15% เท่านั้น
ไม่ทำให้ท้องผูก
   แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต แตกตัวและละลายได้ดีในน้ำ จึงไม่หลงเหลือให้ตกตะกอน หรือสะสมเกาะตามอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และไม่ทำให้ท้องอืด ท้องผูก
รับประทานตอนไหนก็ได้
   แคลเซียม …