admin

Entries by admin

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลนครหล่ม ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ณ. ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีอายุยืนยาวถึง ๙๐ ปีที่แข็งแรง พร้อมทั้งตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุได้ทราบค่ามวลกระดูกของตัวเองว่ามีภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยในการรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุน กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะกระดูกหักง่ายได้รวดเร็วขึ้น ก่อนที่จะมีอาการ ทั้งนี้โครงการฯได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที จาก บริษัท แคล-ที เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนระดับปานกลางถึงกระดูกพรุนระดับรุนแรง ในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่วัดโนนประชาสรร หมู่ที่  11  ตำบล วังชมภู  อำเภอ เมือง  และ ณ.ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2  ตำบล ศาลาลาย อำเภอ ชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีอายุยืนยาวถึง ๙๐ ปีที่แข็งแรง พร้อมทั้งตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุได้ทราบค่ามวลกระดูกของตัวเองว่ามีภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยในการรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุน กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะกระดูกหักง่ายได้รวดเร็วขึ้น ก่อนที่จะมีอาการ ทั้งนี้โครงการฯได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที จาก บริษัท แคล-ที เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนระดับปานกลางถึงกระดูกพรุนระดับรุนแรง ในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลนครหล่ม ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีอายุยืนยาวถึง ๙๐ ปีที่แข็งแรง พร้อมทั้งตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุได้ทราบค่ามวลกระดูกของตัวเองว่ามีภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยในการรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุน กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะกระดูกหักง่ายได้รวดเร็วขึ้น ก่อนที่จะมีอาการ ทั้งนี้โครงการฯได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที จาก บริษัท แคล-ที เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนระดับปานกลางถึงกระดูกพรุนระดับรุนแรง ในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยศูนย์นครราชสีมา ได้ออกหน่วยโครงการ ๙o ปีแข็งแรง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ศาลาวัดบ้านห้วยสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ในการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้มีอายุยืนยาวถึง ๙o ปีที่แข็งแรง พร้อมทั้งตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สูงอายุได้ทราบค่ามวลกระดูกของตนเองว่ามีภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ ซึ่งจะช่วยในการรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุน กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบ ภาวะข้อเข่าเสื่อมและภาวะกระดูกหักง่ายได้เร็วขึ้น ก่อนที่จะมีอาการ ทั้งนี้โครงการฯได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที จาก บริษัท แคล-ที เฮลท์แคร์ จำกัด เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนระดับปานกลางถึงกระดูกพรุนรุนแรง ในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกาย เพื่อช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้กับร่างกายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ชุดคุณพ่อแข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต พลัส แมกนีเซียม จ านวน 1ขวด + จินเซง มิกซ์ จำนวน 2ขวด
1. ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกในข้อเข่า

2. ช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อเข่า

3. ช่วยชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุน

4. ช่วยเสริมสมรรถภาพคุณพ่อให้แข็งแรง

5. ช่วยในการทำงานของระบบประสาทแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกาย จะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง เกิดความเสื่อมของเซลล์เร็วขึ้น และร่างกายจะแก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยร่างกายคนเราต้องการแมกนีเซียมสุทธิ 350 มิลลิกรัมต่อวัน จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างของกระดูกและข้อ ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับแคลเซียม ช่วยลดการเกิดตะคริวจากระดับของแมกนีเซียมต่ำได้ ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ซึมเศร้า ไมเกรน …

ชุดคุณแม่แข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต พลัส แมกนีเซียม จำนวน 2ขวด + ตังกุย มิกซ์ จำนวน 1ขวด
1. ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและข้อทั่วร่างกาย

2. ช่วยในการสร้างคอลลาเจนในกระดูกอ่อนของข้อเข่า

3. ช่วยชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุน

4. ช่วยลดอาการวัยทอง

5. ช่วยให้หลับสบาย สมองปลอดโปร่งแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกาย จะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง เกิดความเสื่อมของเซลล์เร็วขึ้น และร่างกายจะแก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยร่างกายคนเราต้องการแมกนีเซียมสุทธิ 350 มิลลิกรัมต่อวัน จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างของกระดูกและข้อ ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับแคลเซียม ช่วยลดการเกิดตะคริวจากระดับของแมกนีเซียมต่ำได้ ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ซึมเศร้า ไมเกรน …

ชุดกระดูกแข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต จำนวน 2 ขวด + แมกนีเซียม พลัส วิตามินรวม จำนวน 1ขวด
1. ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและข้อทั่วร่างกาย

2. ช่วยในการสร้างคอลลาเจนในกระดูกอ่อนข้อเข่า

3. ช่วยยับยั้งการสลายกระดูกทั่วร่างกาย

4. ช่วยชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุน

5. ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ ลดการเกิดตะคริวแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ 2 ต่อ 1 ดังนั้นการขาดแมกนีเซียมของร่างกาย จะทำให้คนเรามีอายุขัยที่สั้นลง เกิดความเสื่อมของเซลล์เร็วขึ้น และร่างกายจะแก่เร็วกว่าที่ควรจะเป็น โดยร่างกายคนเราต้องการแมกนีเซียมสุทธิ 350 มิลลิกรัมต่อวัน จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างของกระดูกและข้อ ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมกับแคลเซียม ช่วยลดการเกิดตะคริวจากระดับของแมกนีเซียมต่ำได้ ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ซึมเศร้า …

ชุดข้อเข่าแข็งแรง

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต จำนวน 2 ขวด + ยูซี-ทู พลัส แมกนีเซียม จำนวน 1 ขวด
1.ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกในข้อเข่า

2.ช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อเข่า

3.ช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในข้อเข่า

4.ช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและกระดูกอ่อนทั่วร่างกาย

5.ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ ลดการเกิดตะคริวแคลเซียม แอล-ทรีโอเนต เป็นแคลเซียมที่ผลิตมาจากข้าวโพด ละลายน้ำได้เกือบ 100% ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อ ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและข้อ เป็นแคลเซียมชนิดเดียวที่ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก อย.สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากโรคกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้UC-II (ยูซี-ทู ) ( Undenatured Collagen Type II ) เป็นคอลลาเจนชนิดที่ 2 ที่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับคอลลาเจนของร่างกายคนเรา ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เป็นส่วนสำคัญ ของกระดูกอ่อน ในข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก และหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนในข้อเข่า ลดการทำลายกระดูกอ่อนในข้อเข่า

แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิดที่ร่างกายใช้ในการเสริมสร้างกระดูก ( แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ) อัตราส่วนในการใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมของร่างกาย เท่ากับ …