โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์

1.2

 

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเมืองเพชรได้มอบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูก และฟัน แคล-ที ให้กับ คุณป้า พยุง ประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังรับประทาน CAL-T เป็นเวลา 2 เดือน คุณป้า พยุง ได้กลับมาตรวจติดตามอาการครั้งที่ 3 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 อาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีปวดขา เดินได้ปกติ และได้รับ CAL-T ไปทานต่อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

1.1