แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

103975

 

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลนครหล่ม  ได้ให้บริการประชนชาชนผู้สูงอายุ ที่ วัดหินแก้ว หมู่ 1 บ้านหนองยาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่  6  ตุลาคม  2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่  พร้อมให้ความรู้  เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ