แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

21796

 

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลนครหล่ม  ได้ให้บริการประชนชาชนผู้สูงอายุ ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านห้วยลาน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันที่  4  ตุลาคม  2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่  พร้อมให้ความรู้  เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ