แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

1

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลนครหล่ม  ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ทำการกำนัน หมู่ 2 บ้านปากคลองแดง ตำบล บ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18 กันยายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ