แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

4

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร  ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสะแกงามใต้  หมู่ 11  ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ