แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

12486

แคล-ที  โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร  ได้ให้บริการประชาชนสูงอายุ ที่ วัดโคกกลาง หมู่ 7  ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ถูกวิธี และมีพลานามัยที่ดี หลีกเลี่ยงและป้องกันอันอาจจะเกิดโรคกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังยุบและภาวะกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุ