เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลเมืองเพชร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ดำเนินกิจการโดย บริษัท เพชรบูรณ์เวชกิจ จำกัด
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2536 โดยเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง

โรงพยาบาลนครหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดำเนินกิจการโดย บริษัท การันตี เมดิคอล จำกัด
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2534 โดยเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง

บริษัท แคล-ที เฮลธ์แคร์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคล-ที
ได้สนับสนุนงานวิจัยและศึกษาข้อมูลร่วมกับ โรงพยาบาลเมืองเพชร และ โรงพยาบาลนครหล่ม
ในการวิจัยภาวะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน โรงพยาบาลเมืองเพชร และ โรงพยาบาลนครหล่มได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556
โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แคล-ที เฮลธ์แคร์ จำกัด เพื่อให้บริการตรวจมวลกระดูกให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงภาวะโรคกระดูกพรุนของตนเอง
ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความสูญเสียอันเนื่องจาก กระดูกข้อมือ กระดูกสะโพกหักง่าย
กระดูกสันหลังทรุด คดและงอ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากภาวะโรคกระดูกพรุน


ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน โรงพยาบาลเมืองเพชร
โทร 091-843-1303 และ 056-748-030

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน โรงพยาบาลนครหล่ม
โทร 081-674-6100 และ 056-702-015
* เราดูแลท่าน ดุจญาติของเรา *


ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ CAL-T

062-251-1700ㅣ062-251-4631

calthealthcare.store@gmail.com

Line ID : @cal-t.store

CAL-T.STORE

lazada

www.cal-t-store.com