จินเซง มิกซ์ (GinSeng Mix )

จินเซง มิกซ์ (GinSeng Mix )

Cal-T SomTangui low

โสมจินเซง มิกซ์ ( SomGinSeng Mix )

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโสมจินเซงผสมสมุนไพรรวม

ช่วยในการบารุงร่างกายคุณผู้ชาย ให้สมบูรณ์แข็งแรงยืนยาว เหมาะสาหรับคุณผู้ชาย

ที่ต้องการบารุงร่ายกายและเพิ่มสมรรถภาพท่านชาย

1. เป็นสมุนไพรอายุวัฒนะ
2. ช่วยบารุงร่างกายและเสริมสมรรถภาพท่านชาย
3. ช่วยบารุงประสาทและสมอง ทาให้มีสมาธิ
4. ช่วยเจริญอาหาร ช่วยให้นอนหลับสบาย
5. ลดอาการเหนื่อยเพลีย ไม่มีแรง

โดยในโสมจินเซง มิกซ์ มีสารจินเซนโนไซด์ ( Ginsenoside ) ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการทางานของสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ทาให้ร่างกายท่านชายกระชุ่มกระชวยแข็งแรงมากขึ้น

สารจินเซนโนไซด์ ( Ginsenoside ) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ส่งเสริมการทางานของสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ลดความอ่อนล้าจากการทางาน ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ส่งเสริมสมาธิและความจา ยับยั้งอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการทางานของร่างกายให้ดีขึ้น

ส่วนสมุนไพรรวมในโสมจินเซง มิกซ์ จะช่วยบำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพร่างกายท่านชาย ทาให้เจริญอาหาร และนอนหลับได้สบายขึ้น ส่งผลให้คุณผู้ชายมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาว

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหารเย็น