ความแตกต่างของแคลเซียมแอลเทรเนต (แคลเซียมแอล-ทรีโอเนต) กับ แคลเซียมคาร์บอเนต

ความแตกต่างของแคลเซียมแอลเทรเนต (แคลเซียมแอล-ทรีโอเนต) กับ แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมแอลเทรเนต (แคลเซียมแอล-ทรีโอเนต) 

calcium L threonate

 แคลเซียมคาร์บอเนต

CaCO3