ความแตกต่างของแคลเซียมแอล-ทรีโอเนต กับ แคลเซียมคาร์บอเนต

ความแตกต่างของแคลเซียมแอล-ทรีโอเนต กับ แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมแอล-ทรีโอเนต 

calcium L threonate

 แคลเซียมคาร์บอเนต

CaCO3