ข่าวสารและกิจกรรม

แคล-ที สนับสนุน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ให้บริการญาติคนไข้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ …

แคล-ที สนับสนุนหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้เข้าร่วมหน่วยบริการ หน่วยอำเภอยิ้ม อำเภอหนองไผ่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม2559 ตรวจวัดมวลกระดูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย …

แคล-ที จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้จัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2559 …