ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์

โครงการ แคล-ที สู่ชาวเพชรบูรณ์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ แคล-ที ให้กับ คุณป้า พยุง ประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกระดูกและฟัน …

คุณป้าเสมอ คนไข้อำเภอเมือง

คุณป้าเสมอ คนไข้อำเภอเมือง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเพชรตรวจวัดมวลกระดูก (t-score) ผล -4.06(48.93%)    และได้เข้าโครงการรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CAL-T ซึ่งประกอบด้วย …

คุณป้าศศิภา คนไข้ อำเภอเมือง

คุณป้าศศิภา คนไข้ อำเภอเมือง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเพชร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ด้วยอาการ เดินลำบากจากกระดูกขาข้างขวาหักผ่าตัดใส่เหล็กดามไว้ …