ข่าวสารและกิจกรรม

‌แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์‌

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่วัดบูรพาโพธ์ทอง (บ้านโพธิ์ทอง) …

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

 

แคล-ที โดยโรงพยาบาลเมืองเพชร ได้ออกหน่วยโครงการ ๙๐ ปี แข็งแรง เพื่อให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน (บ้านกงกะยางใต้) …