ข่าวสารและกิจกรรม

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยศูนย์นครราชสีมา ได้ออกหน่วยโครงการ ๙o ปีแข็งแรง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุ  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระโดน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา …

แคล-ที สนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

แคล-ที โดยศูนย์นครราชสีมา ได้ออกหน่วยโครงการ ๙o ปีแข็งแรง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง (บ้านสำคัญ …